Skip to main content

KVKK Aydınlatma Metni

212 Medya olarak, kişisel verilerin korunması konusuna büyük önem veriyor ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için gerekli önlemleri alıyoruz. Bu politika, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve kullanılması ile ilgili kuralları ve uygulamaları açıklar ve 212 Medya’nın bu konudaki taahhüdünü yansıtır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi

212 Medya olarak, kişisel verileri yalnızca belirli ve meşru amaçlar doğrultusunda işleriz. Kişisel verileri toplarken, açık ve anlaşılır bir şekilde neden ve nasıl kullanılacakları hakkında bilgi veririz. Kişisel verileri işlerken, gizliliğe ve güvenliğe büyük önem veririz.

3. Kişisel Veri Güvenliği

Kişisel verilerin güvenliği, 212 Medya için öncelikli bir konudur. Verilerin yetkisiz erişim, değiştirme veya silinmeye karşı korunması için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alırız. Çalışanlarımızı kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konularında eğitiriz.

4. Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel verileri işlenen kişiler, bu verilere erişim, düzeltme, silme ve işleme itiraz etme gibi haklara sahiptir. 212 Medya olarak, bu haklara saygı gösterir ve veri sahiplerinin taleplerini karşılamak için gerekli önlemleri alırız.

5. Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi

212 Medya, KVKK uyarınca veri sorumlusudur ve kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili tüm sorumlulukları taşır. Veri sahipleri, kişisel verileri ile ilgili herhangi bir talepte bulunmak veya bilgi almak için 212 Medya ile iletişime geçebilirler.

6. İlgili Kişilere Bilgilendirme

KVKK gereği, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ilgili kişilere açık ve anlaşılır bir şekilde bilgi veririz. Kişisel verilerin işlenme amaçları, veri sahiplerinin hakları ve bu politika ile ilgili bilgiler sunarız.

7. Politika Güncellemeleri

Bu KVKK Politikası, değişen düzenlemelere ve 212 Medya’nın iç ve dış koşullarına uyacak şekilde güncellenebilir. Güncellemeler web sitemizde yayınlanacak ve geçerlilik kazandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

212 Medya olarak, kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konularındaki taahhüdümüzü sürdürüyor ve KVKK politikamıza tam uyum sağlıyoruz.

WhatsApp